Crystal
Crystal
BG EN
Crystal
Crystal
Crystal
Crystal

Възобновяема енергия:

 

Инфраструктура

infrastruktura.jpgПри реализацията на проектите през последните години, екипът изгради успешно редица инфраструктурни обекти:

 • нови пътища – над 2200м
 • водопроводна мрежа – над 3200м
 • битова канализация - над 2500м
 • дъждовна канализация - над 1900 м
 • пречиствателни станции – 2бр.
 • резервоар с устройство за дезинфекция
 • корекция на дере L=285m
 • подпорна стена – H=7.60 м
 • газопреносна мрежа – над 2600 м
 • електропреносна мрежа- над 4000м
 • трансформаторни постове с с обща мощност над 10 мВ
 • За нуждите на ваканционите комплекси в гр.Банско компанията изгради електро захранване от кабели средно напрежение с обща дължина L= 32 км
 • Улично осветление – над 2200м
 • видео наблюдение
 • пълно структурно окабеляване
 • Озеленяване – над 30 дка
end site